Honvéd Tudományos Kutatóhely

Szakmai gyakorlat


logo

A Honvéd Tudományos Kutatóhely szerteágazó feladatköre ellátásának során gyakornoki programot működtet. A program keretében a felvételt nyert hallgatók a tanulmányaik és kutatási területük – valamint esetlegesen az általuk beszélt nyelvek – alapján, a Kutatóhelyen folyó nyílt minősítésű kutatásokba, tudományos rendezvények szervezésébe kapcsolódnak be.A javasoltan legalább négy hét időtartamú gyakornoki időszak alatt egy kijelölt tutor szakmai irányítása mellett meghatározóan egy nagyobb tanulmány megírása, valamint a napi életben való részvétel teszi ki a gyakornokok idejét. Ennek végeztével az elkészült írást – szakmai lektorálást követően, valamint megfelelő minősítés esetén – a Kutatóhely a szerző nevének feltüntetésével beépíti az elkészítés alatt álló szakmai anyagába, vagy leközlésre javasolja a Honvédelmi Minisztérium illetve a Magyar Honvédség és társszervezetei által jegyzett szakmai kiadványok egyikébe.

Előnyt élveznek az alábbi szakokon tanuló hallgatók: nemzetközi tanulmányok, biztonság- és védelempolitika, politológia, szociológia, pszichológia, antropológia, történelem, idegen nyelv, könyvtár (a Kutatóhely szakkönyvtárában)
Helyszín


A szakmai gyakorlat helyszíne: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Jelentkezés


A programban való részvétel, és így a jelentkezés és az elbírálás is folyamatos. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, publikációs listával (amennyiben van) és motivációs levéllel lehet a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címen, Szabóné Szabó Andrea alezredesnek, a Kutatóhely vezetőjének címezve.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu