Honvéd Tudományos Kutatóhely

Országismertető – Közép-afrikai Köztársaság


Az afrikai kontinens középső régiójában elhelyezkedő állam a függetlenség elnyerése óta megszenvedi a törzsi-etnikai megosztottságra épülő politikai polarizációt, a gazdasági elmaradottságot, az egykori gyarmatosító hatalom érdekérvényesítő törekvéseit. A 2011-et követő rövid életű stabilizációt követően kiújult belpolitikai bizonytalanság, az állam biztonsági környezetben zajló, a határokon is átnyúló konfliktusok destabilizáló hatásának következményeként a Közép-afrikai Köztársaság a bukott államok közé került.
A biztonsági dilemma súlyosságát fokozta, hogy a köztársaság területén húzódik a legjelentősebb regionális geopolitikai törésvonal az északi iszlám, valamint a déli keresztény-animista kulturális identitás között, amelytartósan konfliktuszónává, ún. törésvonal-háborúk színterévé változtathatja az közép-afrikai régió egészét.

A belső és regionális konfliktusok intenzitása az állam összeomlásával fenyegetett, amelyet a Séléka hatalomra kerülésével sem sikerült felszámolni. Ezért vált szükségessé a nemzetközi közösség beavatkozása. A 2014. február 12 óta az ideiglenesen választott elnök nemzetközi segítséggel igyekszik felszámolni a politikai erőszakot, enyhíteni a humanitárius katasztrófa hatásait. Az állam újjáépítése megfelelő erőkkel és képességekkel rendelkező humanitárius intervenciós küldetést tett szükségessé, ám a megoldandó feladatok összetettsége miatt a folyamat feltehetően hosszabb időt vesz igénybe. Az „Országismertető” az államot érintő történelmi, gazdasági, politikai és civilizációs-kulturális fejlődési folyamatok, illetve azok földrajzi hátterének felvázolására tesz kísérletet.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu