Honvéd Tudományos Kutatóhely

Tudományos szakkönyvtár


Tudományos Szakkönyvtár

Küldetésnyilatkozat

Korlátozottan nyilvános szakkönyvtárként a hadtudomány, vezetés és szervezéstudomány, valamint interdiszciplináris tudományterületek szakirodalmának gyűjtésével, feldolgozásával és közrebocsátásával segíti a Magyar Honvédség dolgozóinak munkáját, információ ellátását illetve a honvédségben folyó kutatást. A Hadtudományi Szakirodalmi Integrációs Információs Rendszer (HSZIIR) tagkönyvtáraként hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár szerverén épülő hadtudományi adatbázis építéséhez, ezen keresztül a katonai elektronikus tájékoztatáshoz.


A könyvtár állományát képzik


Könyvek (29035 db kötet)

Tanulmányok (516 db)

Folyóiratok (79 féle)


Feladatai

 • a szakmai irányító által meghatározott szakirodalmi igények kielégítése, a honvédségben folyó tudományos kutatómunka segítése;
 • a honvédség központi tudományos tervében 1998-2000 között meghatározott kutatások tanulmányainak gyűjtése;
 • a 2001-2008 között a HM által a hadtudományi kutatások keretében meghirdetett pályázatokra beérkezett tanulmányok gyűjtése;
 • a nyelvi és szakmai továbbképzéshez szükséges könyvek, szótárak és egyéb információhordozók biztosítása;
 • a gyűjtőkör által meghatározott állomány fejlesztése, gyarapítása és megőrzése;
 • a könyvtári anyagok feltárása és a Honvédelmi Minisztérium illetve Magyar Honvédség vezető és végrehajtó szervei részére történő rendelkezésre bocsátása;
 • a szakkönyvtár a gyűjtőkörének megfelelő területen a szakmai tájékoztatási (információs) rendszer része. A NKE HHK könyvtárának vezetésével-a többi honvédségi szakkönyvtárral együttműködve- részt vesz a szakirodalom számítógépes feldolgozásában, a hadtudományi adatbázis építésében.
 • a szakmai irányító által meghatározott közművelődési feladatok ellátása;
 • a könyvtár rendelkezik Internet hozzáféréssel, melynek segítségével a felhasználók részére tájékoztatást biztosít az Országos Dokumentumellátó Rendszerben szereplő nyilvános könyvtárakban fellelhető dokumentumok elérhetőségéről.
 • könyvtári hírlevél készítése: - új könyvekből figyelemfelkeltő ajánló készítése, - színházjegy árusítás - hírlevélben való közzététel;
 • részvétel a honvédségi könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, könyvtárközi kölcsönzésben;
 • a szakmai könyvbemutatók szervezése, megrendezése

 • Fő gyűjtőköre

  A hadtudomány, hadtörténelem, haditechnika, vezetés és szervezéstudomány, védelem és biztonságpolitika valamint az interdiszciplináris tudományterületek szakirodalma. Gyűjtőkörébe tartoznak még általános tudományelméleti kézikönyvek, a társadalom-, természet- és műszaki tudományok legátfogóbb kézikönyvei, illetve szépirodalmi művek. Gyűjtőkörébe tartoznak még általános tudományelméleti kézikönyvek, a társadalom-, természet- és műszaki tudományok legátfogóbb kézikönyvei, illetve szépirodalmi művek.


  Könyvek számítógépes feldolgozása, bevitele adatbázisba:

  A könyvtár dokumentum állományának számítógépes feldolgozása folyamatosan történik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár Elektronikus Katalógusába kerül feltöltésre. A feltöltött könyvtári dokumentumok rekordjai az Egyetemi Könyvtár adatbázisában fellelhetőek, és a "HM1. Objektum Könyvtár lelőhely megnevezéssel" kiválaszthatóak.

  Honvéd Tudományos Kutatóhely
  +36 1 474 1668
  hvk.tkh@hm.gov.hu