Honvéd Tudományos Kutatóhely

Kína a globális kihívások tükrében


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és az ELTE Konfuciusz Intézet közös szervezésében 2016. május 25-én Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális központban rendezték meg a „Kína: a globális kihívások tükrében” című konferenciát. A szimpózium az egyik legősibb, de napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő civilizációs terének történelmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamataira fókuszált. A feltörekvő kínai gazdaság megalapozta az állam nagyhatalmi pozícióját, átstrukturálva a globális erővonalak térszerkezetét. Kína befolyásával, érdekérvényesítő képességével minden globális és regionális aktornak számolnia kell. Mindemellett azonban szükséges a belső, az államteret meghatározó tényezők – vallási, etnikai, politikai, gazdasági jellemzők – helyes értelmezése is, amelyek jelentősen módosíthatják Peking jövőbeli nemzetközi szerepvállalását. A konferencia témája a kínai gazdasági-társadalmi tér aktivitásának, geopolitikai- geostratégiai érdekartikulációjának sok-szempontú elemzése volt, amely meghatározó lehet mind az eurázsiai, mind pedig a globális hatalmi kapcsolatok bonyolult rendszerére. A konferencia célja az volt, hogy átfogó képet adjon a kínai gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, ezzel összefüggésben a Peking által percepcionált világrendről.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu