Honvéd Tudományos Kutatóhely

Magyarország és a CSDP - Magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában


Magyarország több mint 1100 éves történelme során – bár változó formációkban és területtel – de meghatározó részben szárazföldi hatalom volt, az évszázadok során ezért elsősorban a kontinentális Európa történetébe kapcsolódott be szervesebben. Az ország politikai vezetésének gondolkodása azonban már a 19. század végén azt eredményezte, hogy katonáink az országtól távolabb eső térségekben, a béke érdekében teljesítsenek katonai szolgálatot. 2004-es uniós csatlakozásunk óta napjainkban immár 27 uniós tagállammal együttműködve törekszünk arra, hogy az Európai Unió ne csak „gazdasági óriásként”, hanem jelentős aktoraként jelenhessen meg a világpolitika színterein.

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének gondozásában megjelent CSDPMagyarország Kézikönyv, 2004-2014 címet viselő könyv szerkesztői, illetve a népes – szám szerint 20 fős – szerzőgárda nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy összegyűjtse, feldolgozza és elemezze az 1998 decemberében a Saint Malo-i nyilatkozattal megszületett európai közös biztonság- és védelempolitika számos aspektusát. Bemutatja a balkáni és afrikai műveleteket és azok hátterét, az intézményi-szervezeti struktúrát, de ezeken túl olyan kulcsfontosságú dimenziókat is, mint például a transzatlanti kapcsolatok jelentősége az európai biztonságpolitikában vagy az energiabiztonság lehetséges alternatívái. Napjainkban, amikor a migrációs problémák felerősödése az uniót érintő egyik legsúlyosabb akut kihívás lett, az Európai Uniót érő biztonsági kihívások és az erre adott európai válaszok témájának aktualitásához nem fér kétség. Nincs olyan nap, hogy ne lehetne a világ különböző pontjain elkövetett fegyveres akciókról, terrortámadásokról, migrációs problémákról hallani. A kötet újszerűsége és talán legnagyobb értéke abban áll, hogy ilyen, a „tágabb értelemben vett” CSDP-t elemző, az egyes szervezeteket részletesen bemutató kiadvány magyar nyelven korábban még nem készült, nemcsak itthon, de még a nemzetközi könyvpiacon is alig találunk hasonlót.

A szerzőgárda összeállításakor is külön figyelmet fordítottak a szerkesztők, hogy ne csak a hadtudomány egyenruhás képviselői, adott esetben EU-missziós tapasztalattal rendelkezők, hanem a különböző határos tudományterületekről, más minisztériumok, felsőoktatási intézmények, magyar és európai think tankek berkeiből érkező magyar szakemberek tágabb kontextusba, geopolitikai kereteket is bemutatva tárgyalják a CSDP különféle szegmenseit. A könyv megszületésének létjogosultságát azonban nem csak az úttörő szándék adja, hanem az is, hogy a különböző háttérrel rendelkező szerzők által elemzett és szintetizált ismeretek több vonatkozásban is szolgálhatják a magyar érdekeket.

Úgy gondolom, hogy az érintett témakörök és szerzők személye garancia arra, hogy nemcsak érdeklődésre számot tartó fejezeteket olvashatunk, hanem új eredményeket, szemléletmódokat is ismertető könyvet vehetünk a kezünkbe. A kötet nemcsak a katonai szférának, a műveletben vagy a közös katonai intézményekben résztvevők részére nyújthat hasznos segítséget és szakmai támpontot, hanem a civil szféra, a polgári felsőoktatás szakirányú tananyagaiban, kötelező és ajánlott irodalmai között is megállja helyét.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu