Honvéd Tudományos Kutatóhely

Rólunk

Honvéd Tudományos Kutatóhely


Stratégiánk

A Magyar Honvédség rendeltetésével, működésével, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési programjaival, valamint a nemzeti kutatásokkal összhangban, a tudományos és szakmai kutatás rendszerének működtetésével támogatja a szervezet feladatainak tudományos és szakmai megalapozását, a parancsnoki döntéshozatalt, a tudományos képzést és továbbképzést. Megfelelő tudományos előrelátást biztosít a haderő működése, építése és a kutatás-fejlesztés területén.


Fő területeink


Tudományos munka szervezése, kutatások

Kutatási eredmények innovációjának támogatása

Tudományos képzések és továbbképzésekTudományos együttműködések elősegítéseTudományos rendezvények szervezése, koordinálásaSzakmai és tudományos kiadványok gondozása


Rendeltetésünk

A tudományos kutatásokról, tudományos információellátás rendjéről szóló HM utasítások és irányelvek, valamint az MH HVK vezérkarfőnök intézkedései, szakmai és tudományos kutatásokra vonatkozó irányelvei alapján, - az MH HVK állami feladatként ellátandó alaptevékenysége mellett – a tudományos munka szervezése, a tudományos és szakmai kutatások tervezése és végzése, továbbá az elért eredmények innovációja terén: A haderő, az összhaderőnemi, szárazföldi- és légierő haderőnemi, logisztikai szak-, valamint a szervezeti működés funkcionális területein katonai-szakmai feladatok előkészítését és végrehajtását támogató tudományos és szakmai kutatómunka, valamint szakértői tevékenység tervezése, szervezése, folytatása.

Haderőfejlesztéssel, - tervezéssel, - szervezésével, - működtetésével, kutatás-fejlesztéssel, a haderő alkalmazásával, vezetésével és irányításával, felkészítésével, a csapatok kiképzésével, erőforrás-gazdálkodással, tapasztalatok gyűjtésével, feldolgozásával és hasznosításával kapcsolatos kutatások végzése. Tudományos kutatások eredményei kiértékelésének, közzétételének, hasznosításának és gyakorlati bevezetésének kezdeményezése, közkinccsé tételének támogatása. Szakmai és tudományos kutatás, doktori képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, rendezvényszervezés, az eredmények elérhetőségének és további kutathatóságának érdekében tudományos együttműködés szervezése és fenntartása.


Fő célkitűzéseink

A tudományos gondolkodás kibontakoztatásával, tudományos eljárások és módszerek alkalmazásával és közkinccsé tételével, kutatások végzésével és az eredmények hasznosításával az MH HVK és alárendelt katonai szervezetei rendeltetésével és működésével kapcsolatos feladatok elvi alapjai kidolgozásának segítése. Honvédelmi feladatok megalapozása, tudományos és szakmai kutatóműhelyek, kutatások szervezettségének, költséghatékonyságának biztosítása, az eredmények hasznosításának támogatása, elöljárói döntések előkészítéséhez tudományos módszerek, információk biztosítása. A szakmai- és tudományos kutatások célkitűzéseinek megfelelő szervezésével, tervszerű és folyamatos végzésével, tudományos kutatási eredményekkel hozzájárulni a hadtudomány és a kapcsolódó tudományterületek fejlesztéséhez.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu