Honvéd Tudományos Kutatóhely

Afrikai terrorista és szakadár szervezetek - Második, bővített kiadás


Nagyra törő tervet teljesített 2015 tavaszán a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH Geoinformációs Szolgálat: a fontosabb afrikai terrorista szervezeteket, etnikai és vallási milíciákat, lázadó csoportokat és gerillaerőket elemző tanulmányokat gyűjtöttek egy kötetbe. A téma fontosságához nem fér kétség. Az egyre agresszívebb és könyörtelenebb (elsősorban iszlamista) terrorszervezetek a retorika szintjén már sokszor fenyegették Európát. A növekvő – és megállíthatatlannak tűnő – migráció következtében e fenyegetést a közeljövőben könnyen beválthatják. Ettől nem szabad megijedni, de figyelmen kívül hagyni sem lenne szerencsés – inkább fel kell készülni rá, és jó előre kidolgozni a megfelelő válaszokat. A fenyegetés megismeréséhez, a válaszok előkészítéséhez nyújt hatékony segítséget e kötet.

A szerzők valamennyien a téma szakemberei: hosszú helyi tapasztalat (elsősorban békeműveletekben teljesített szolgálat), évekig tartó tudományos kutatás, de legtöbb esetben mindkettő alapozza meg ismereteiket. Könyvünk elsősorban a Magyar Honvédség afrikai szolgálatba induló tisztjei és altisztjei számára készült, de olyan pozitív visszhangra talált a külügyi szolgálatban és az egyetemeken is, hogy néhány hét alatt minden példánya elfogyott. E második, átdolgozott kiadással most egy szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé válik.

Honvéd Tudományos Kutatóhely
+36 1 474 1668
hvk.tkh@hm.gov.hu